Samarit – orderts oprindelse

På sidste vagt blev jeg spurgt om, hvad ordret samarit kommer fra? Det er faktisk et godt spørgsmål, som jeg vil prøve at besvarer her.

Hvis vi ser i Den Danske Ordbog defineres ordet samarit som følgende:

Person som har gennemgået et kursus i førstehjælp og er medlem af en samariterforening (f.eks. Dansk Røde Kors) kan f.eks. medvirke som frivillig vagt ved sportsarrangementer, koncerter e.l.

Men ordret samarit kan også betyde en person fra Samarien, som ligger i Israel. Nu nærmer vi os efter min mening ordets samarits oprindelse, for vi skal nemlig have fat i biblen, hvor lignelsen om den barmhjertige samaritaner lyder:

”Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: »Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?Han sagde til ham: »Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?Manden svarede: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.Jesus sagde: »Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.«  Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: »Hvem er så min næste?«  Jesus svarede og sagde: »En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?«  Den lovkyndige svarede: »Han, som viste ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør ligeså!«”

I denne lignelse gør manden fra Samarien netop det, vi samaritter er kendt for, nemlig at hjælpe andre uden at forventet nogen belønning for det.

Hvis vi lige skal slutte med en lille anekdote. Så ligger der på Kreta en forladt by, der heder Samaria, for at komme dertil skal man igennem Samariakløften, der er Europas længste kløft, som kan være noget af en barsk oplevelse at passerer. For at imødese vandrernes uforudsete behov for medicin og lægehjælp, har man oprettet et lille lazaret, der kan dække disse behov. Samaritterne er også klar til at rykke ud med muldyr ved forstuvede ankler eller blot svigtende kræfter, og på lazarettet står bårer, krykker, ilt, infusionsvæsker og medicin klar til brug (kilde: Politikken 11-09-1999).

Skrevet af Carl-August Paulsen

 


Der er lukket for kommentarer.