Socialt arbejde

Flere tusinde børn lever i fattigdom i Danmark – støt julehjælp!
De fattige familier i Danmark, f.eks. den enlige mor med to børn, har i forvejen svært ved at få pengene til at slå til, så julen er derfor en ekstra hård tid. Det går ud over børnene, der ikke har noget at glæde sig til og føler sig uden for, når andre børn taler om julen.
Hvert år samler Dansk Folkehjælp i samarbejde med Ekstra Bladet ind til Julehjælpen, så vi kan give udsatte familier i Danmark en god jul med julemad og gaver til børnene. Hver indsamlet krone går ubeskåret videre til julehjælpen, og eventuelle overskydende midler fra årets indsamling går ubeskåret til næste års julehjælpsindsamling.

Du kan hjælpe disse familier ved at give din støtte.
Hvem får julehjælp?
Alle, der modtager julehjælp, har ansøgt og er blevet indstillet af socialforvaltningen i deres kommune. På den måde sikrer vi, at julehjælpen går til de mest trængende familier.
Hver familie får en pakke til en værdi af 1.500 kr. bestående af kolonialvarer og 1 gavekort til en sportsforretning og 1 gavekort til en legetøjsforretning. Hver indsamlet krone går ubeskåret videre til julepakker til familierne.
Dine bidrag er skattefrie
Alle dine bidrag kan fratrækkes på selvangivelsen, dog kan der maksimalt fratrækkes 15.000,- kr. pr. person.
Samlevende ægtefæller kan hver for sig give gaver og opnå fradragsret for egne gaver.
Vi skal som organisation indberette dit bidrag til SKAT. Såfremt du ønsker at opnå dette skattefradrag, bedes du oplyse navn og cpr.nr. til Dansk Folkehjælp.
Virksomheder har tillige mulighed for at trække bidrag fra som reklame- eller markedsføringsudgifter.
Vær opmærksom på, at du får fradrag fra første krone, du giver i bidrag!

Lokalafdelingen.
Dansk Folkehjælp Djurs-Randers afdeling har delt julehjælp ud lokalt siden 2008, og har i disse år uddelt mellem 46 og 200 julehjælpspakker til enlige forsørgere på overførselsindkomster i de 3 kommuner, som ligger i vores dækningsområde.
Giv dit bidrag på konto: 9388 – 0000 353 701, husk at mærke overførslen med JUL og det går til familier i Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner.
Ønsker du at hjælpe med indsamlingen?
Hvis du gerne vil hjælpe med indsamlingen, således at vi kan glæde endnu flere i år, bedes du henvende dig til afdelingens formand.