Generalforsamling 2016

Dansk folkehjælp Djurs-Randers afdeling

Generalforsamling d. 1. marts 2016 kl.19.00 i selskabslokalerne v. Auning Idrætscenter, Sdr. Fælledvej 5, 8963 Auning.

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent.
Henning Staub valgt til dirigent.

2. Valg af stemmetællere.
Udskydes til hvis der bliver behov.

3. Bestyrelsens beretning.
Formand Anni Staub fremlagde bestyrelsens beretning.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.
Enstemmigt vedtaget.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kasserer Jakob Bruun fremligger hovedpunkterne i regnskabet.
Der var spørgsmål omkring om vi havde afviklet alt etableringsgæld til butikken.
Det har vi og fået udbetalt et lille overskud.
Enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag:
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der er ikke indkommet forslag.

6. Valg til bestyrelsen:
a. Formand: afgående Anni Staub
Anni tilbyder 2 år mere.
Enstemmigt valgt.

b. Bestyrelsesmedlemmer: afgående Rune Staub, Dorte Phillip.
Rune og Dorte tilbyder genvalg.
Enstemmigt valgt.

c. Bestyrelsessuppleanter: afgående Søren Kim Hansen Phillip, Vakant
Søren Kim modtager genvalg.
Forslag, Julie Nielsen – Hun modtager valg.
Enstemmigt valgt

7. Øvrige valg:
a. Revisor: afgående Pernille Nicolaisen
Pernille ønsker ikke genvalg.
Forslag: Anne Birte Egebjerg – Skriftlig tilkendegivelse medbragt.
Enstemmigt valgt.

b. Revisorsuppleanter: afgående Daniel Skødt Bylund, Karin Inge Poulsen
Daniel er flyttet fra afdelingen.
Vi har ikke hørt fra Karin.
Forslag: Jan Dittmer, Birgitte Parby
Enstemmigt valgt

c. Vagtfordeler: afgående Jan Dittmer
Jan ønsker ikke genvalg.
Forslag: Bjarke Levenhagen Sørensen – Skriftlig tilkendegivelse medbragt.
Enstemmigt valgt.

d. Ungdomsansvarlig: afgående Bjarke Levenhagen Sørensen
Bjarke modtager genvalg. – Skriftlig tilkendegivelse medbragt.
Enstemmigt valgt.
8. 2 delegerede til organisationens årsmøde. Og 1 suppleant til organisationens årsmøde
Det forslås at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at vælge deltagerene.
Enstemmigt vedtaget.

9. Fremtidigt virke / Aktivitets- og uddannelsesplan.
Udkast udleveret til generalforsamlingen.
Spørgsmål: Butik i Randers – er det noget der er ved at være klappet og klart?
Nej, vi holder øje med markedet – men lokaler er meget dyre – og vi har ikke fundet det rigtige lokale til den rigtige pris.
Der var generel snak om planen på generalforsamlingen.
Sminkekursus i årets løb.
Samariterkursus genopfriskning i løbet af året.
Der vil blive udsendt en SMS med forespørgsel omkring medlemsaktiviteter fremover – formentlig i denne uge.

10. Eventuelt.
Lifesaving world – lave videoer omkring produktbrug – måske som modydelse få rabat eller helt gratis adgang til lifesaving world.
Der var generel positiv interesse blandt de aktive samaritter.

Der blev spurgt til at gøre butikkens indgangsparti handicapvenligt.
Den leverandør der havde givet tilbud er blevet ukontaktbare – vi har fået nye tilbud der er dyrere – og vi har derfor ansøgt Norddjurs kommunes pulje til forbedring af adgangsforhold for handicappede.

Under generalforsamlingen blev vi kontaktet fra Enslevgården at der har været indbrud.
Vi bør måske finde et alternativt sted til at opbevare værdigenstande.
Der er en del oprydning hvis vi skal have løst afhængigt af hvad de har gennemrodet osv.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Der blev serveret kaffe og boller.

Fremmødte: Søren Kim Philip, Birgitte Parby, Karen Behr, Julie Nielsen, Jan Dittmer, (Paul Nielsen), Mikkel Ibsen, Niels Frederiksen, Henning Staub, Dorte Philip, Anni Staub, Rune Staub, Jakob Bruun
12 stemmeberettigede

 

Kontaktadresse

 

Vagtfordeler:
299 199 64

Genbrugsbutik:
30 38 66 84

Kasserer:
29 91 48 44

CVR:
3084 2677

Medlemsområdet

Er du medlem, kan du logge ind på medlemsområdet her.

Medlemsnr.
Nøgle

Tilmelding til nyhedsbrev

Navn
Email

 

Gå til nyhedsbrevsarkivet

© 2019 Dansk Folkehjælp