Historie

Djurs-Randers afdeling

GRUNDLAGT: 1936
MEDLEMSTAL: ca. 80
INSTRUKTØRER: 4 der i 2014 uddannede 400 personer i førstehjælp på forskellige niveauer. Der ud over foregår der en løbende uddannelse og opfriskning af vore medlemmers og frivilliges førstehjælps kundskaber.
LOKALER:

Fritidscenter Enslevgård, Næsgårdvej 2 8500 Grenaa

Som er en kommunalt ejet bygning udlånt til fritidsaktiviteter.

 

Dansk Folkehjælp Djurs-Randers afdeling fejrede 75 års jubilæum d. 1. oktober 2011.
Afdelingen er et ”fornuftsægteskab” mellem Grenaa afdeling og Randers afdeling, og derfor kunne det have været svært at fastsætte en jubilæumsdato, men de da to afdelinger er stiftet med få dages mellemrum, Grenå afdeling den 26. september 1936 og Randers afdeling den 30. september 1936, er sagen jo klar.
Sammenlægningen af de 2 afdelinger blev officielt konfirmeret på generalforsamling i 2009, hvor det blev besluttet, at den nye store afdeling ville hedde Djurs-Randers afdeling, et navn som afspejler hvilket område afdelingen dækker – nemlig kommunerne Syddjurs, Norddjurs og Randers.
Der har i det geografiske område som Djurs-Randers afdeling nu dækker været afdelinger i mange byer, vi har kendskab til, at der har været afdelinger i Auning, Grenå, Kristrup-Vorup, Langå, Pindstrup, Randers og Trustrup, men der har måske været flere som vi ikke kender til?
At der engang var så mange små afdelinger, skyldes måske, at mobiliteten ikke var så stor som i dag, så de færre og større afdelinger er vel et udtryk for, at vores organisation blot tilpasser sig udviklingen, så dette 75 års jubilæum var jo nok kun et skridt på vejen fremad.
Afdelingerne har gennem årene begge beskæftiget sig meget med undervisning i førstehjælp og med samaritervagter ved forskellige arrangementer. Ligeledes har begge afdelinger været involveret i socialt arbejde med f.eks. vandresenge, som udlåntes til mindre bemidlede under- og omkring krigen.

Randers afdeling havde også en feriekoloni, ”Gryden”, som var beliggende i Udbyhøj. Da afdelingen blev nedlagt, overgik Gryden, som organisationens love foreskriver,  til Organisationen, som nu forsøger at indsamle penge til en renovering.

Hvad laver vi i Dansk Folkehjælp Djurs-Randers Afdeling?
FØRSTEHJÆLP: Uddanner folk i førstehjælp, genopfriskning af førstehjælp.
SAMARIT: Samaritervagter på ved idrætsstævner, cykelløb,  ved musikarrangementer og lignende. I 2014 havde vi 2368,5 vagttimer på 30 vagter overalt på Djursland og i Randers.

HANDICAPHJÆLP: Hjælpere for handicappede ved arrangementer, på udflugter, week-end ture og ferierejser.

MEDLEMSMØDER: I vinterhalvåret med emner spændende fra genopfriskning til bankospil og juleklip.

NYTÅRSFEST: Hvert år i januar for egne og Dansk Handicap Forbunds medlemmer.

AKTIVFEST: Hvert år, for de medlemmer som har været aktive i årets løb.

Læs mere om  Organisationens historie