Lerbjerg Mit Net

Deltagerne på afdelingens sommerlejr: Lerbjerg lejren, har udtrykt ønske om mulighed for fortsat at kunne have kontakt indbyrdes og med hjælperne på lejren.

Afdelingen har derfor etableret et netværk, Lerbjerg Mit Net, For lejrdeltagerne og nogle af hjælperne, og det er planen, at der i netværket vil blive arrangeret udflugter og sammenkomster af social karakter, samt at hjælperne står til rådighed for de unge omkring uddannelse, praktikpladser, lærepladser og job samt med dagligdagens udfordringer efter behov.

I november 2021 havde vi midler tilovers efter sommerlejren, eftersom flere af vores frivillige i bestyrelsen skaffede ekstra midler og fødevarer til Lerbjerg lejren. Derfor kunne vi tilbyde deltagerne og hjælperne en weekend tur til Lalandia i Rødby, hvor vi havde en fantastisk weekend 🙂

Netværket skal primært fungere på de unges præmisser under hensyntagen til deres fysiske og psykiske formåen. Deltagerne vil forud for hvert enkelt arrangement modtage en invitation med tilmeldingsskema og program. For nærmere oplysninger om netværket kontakt:

Martin Steenvinkel Johansen

Tlf.:  40478062

Mail: martin@steenvinkel.eu