Om Dansk Folkehjælp

 

Organisationen Dansk Folkehjælp er stiftet i 1907 af malersvend Frederik Hagengaard. Han oprettede dengang Arbejdernes Samariter Forening efter en arbejdspladsulykke i København, hvor et stillads styrtede sammen under ombygning af Cirkusbygningen.Det begyndte som en samariterforening og endte som en humanitær hjælpeorganisation, som i dag løser mange opgaver både nationalt og internationalt.I 1934 stillede ASF krav om en uddannet samarit på hver arbejdsplads. Dette krav er dog ikke lovgivningsmæssigt opfyldt, men på mange arbejdspladser er der i dag uddannede sikkerhedsfolk og samaritere.I 1940´erne begyndte man at organisere ferielejre for børn, og i 2001 deltog ca. 1000 fysisk, psykisk eller socialt belastede børn på disse lejre.Endvidere har næsten 10000 børn fra områder, som blev ramt af Tjernobyl-katastrofen i 1986 nu været på ferieophold i Danmark.I 1950 startede man hjælp til flygtninge fra Ungarn, og siden har det internationale hjælpearbejde udvidet sig med rivende hast, således at organisationen i dag er engageret i Afghanistan, Sydafrika og Uganda. Den 23. oktober 1993 stiftedes på initiativ af ASF Dansk Folkehjælp en søsterorganisation i Moskva – Center for Folkehjælp Blagovest.

De seneste års udvikling i aktiviteterne både nationalt og internationalt kan ses på hjemmesiden: www.folkehjaelp.dk
Dansk Folkehjælp, St. Merløse Afdeling blev stiftet på en generalforsamling den 3. marts 1940, hvor man fastsatte kontingentet til 50 øre om måneden. Man lejede et lokale hos en lokal tømrer for 3 kr. om måneden, og man overlod til bestyrelsen af vedtage love for foreningen.Af andre finurligheder fra protokollerne gennem årene kan nævnes, at kassebeholdningen i 1941 var på 19 kr. og 5 øre, men så var ulykkesforsikringen for alle samaritterne også betalt, i 1942 var beholdningen faldet til 1 kr. og 70 øre + 49 mærker á 50 øre og 10 mærker á 25 øre.
Det har været nogle år med op- og nedture, medlemsmæssigt, aktivitetsmæssigt og økonomisk.Men det har været kendetegnende for afdelingen, at der altid i svære situationer har været nogle stædige personer, der med egne erfaringer fra arbejdet på gulvet og i de faglige organisationer trådte til og hjalp afdelingen fremad igen.
Afdelingens aktiviteter i dag er primært socialt arbejde, ferieophold for udsatte grupper, samarittervagter ved forskellige arrangementer, undervisning i førstehjælp og aktiviteter for at skaffe indtægter til vort flagskib gennem ca. 25 år, nemlig den årlige sommerlejr for fysisk/psykisk handicappede og socialt belastede børn og unge. En lejr som skaber kontakter og venner ud over den uge, som lejren varer, og en oplevelse med børnene, som vi virkeligt nyder og kunne unde andre at få.
I 2002 ændrede afdelingen navn til Midt- og Vestsjælland Afdeling.