Bestyrelsen

Formand:
John Jansen, Mail:jjannsen@dnpost.dk, tlf. 2043 5452

Kasserer: 
Jørgen Jepsen, Mail: joergen-jepsen@email.dk, tlf.2173 4031

Sekretær: 
Kenneth Koustrup

Næstformand:
Maiken Pedersen

Vagtfordeler: 
Kontakt formand angående vagter

Bestyrelsesmedlem:
Louise Nysom
Marilyn Zwicky

Where Rainbows Meet: 
Projektleder: Anne Godtfredsen 

Netværket: 
Projektleder: Maiken Pedersen og Carl-August Paulsen

Ferieophold: 
Leder Louise Nysom

Hjertegrupper:

Samaritudvalg: 


Presse og kommunikation: John Jansen, Louise Nysom og Carl-August Paulsen 

SoMe: Louise Nysom