Udbetaling af kørepenge

Af hensyn til regnskabet skal køresedddelen udfyldt med antal kilometer eller pris på billet afleveres til vagtfordeler,  kassereren eller formand senest 30 dage efter vagten, ellers udbetales der ikke kørepenge.

Husk at underskrive seddel , udover din underskrift skal vagtfordeleren også underskrive køresedlen.

Bruger du offentlig transport skal billet eller udskrift fra rejsekorte vedhæftes.

sam 3

Skriv et svar