En god og heldig blanding af humanitært og socialt arbejde

Arbejdernes Samaritter Forbunds afdeling har i morgen 25 års jubilæum (tirsdag d. 3. januar 1961).

Hvem er mere forudbestemt til at lære førstehjælp end de, hvis gerning ligger sammen med maskinerne på arbejdspladserne! Er der nogen, der har brug for viden om, hvad der bør gøres i påkommende ulykkestilfælde, og hvad man ikke skal indlade sig på, må det da være arbejderne og håndværkerne. således har den tidligere læge Hilmar Fredericia, tidligere Århus, engang udtalt sig om nødvendigheden af oprettelse af en organisation af arbejdersamaritter.

I morgen kan Arbejdernes Samaritter Forbunds Århus Afdeling fejre sin 25 års dag og kan gøre det med ære, for afdelingen kan se tilbage på 25 år, hvor mange opgaver er blevet løst til gavn for arbejdets folk. Opgaverne der både har haft præg af egentlig førstehjælp og socialt forsorgsarbejde.

Da Arbejdernes Samaritter Forbund var blevet startet i 1933, gik der en bevægelse over hele landet, hvor lokal-afdelinger skød frem. Også Århus kom med i billedet, og den 3. januar 1936 holdtes der stiftende generalforsamling med 15 medlemmer, hvoriblandt var faderen til Fagenes Fest, elektriker Holger Lustrup, der havde meldt sig til det første kursus i førstehjælp. Af disse stiftere af Århus afdelingen er der i dag kun overpostbud A. Andersen tilbage, og han er stadig aktiv.

Stor interesse

Men arbejdet voksede sig efterhånden stærkt, og medlemstallet steg. I dag tæller afdelingen 300 medlemmer, hvoraf 150 er aktive, men der har været flere. Det var under krigen, hvor mange af byens borgere med de afskrækkende begivenheder inden på livet ville lære, hvordan de kunne hjælpe tilskadekomne, som der jo dengang var mange af. At interessen for samaritergerningen var stor dengang, vidner det om, når man ved en øvelse i den tidligere Gartnernes Auktionshal i Eckersbergsgade kunne samle 5000 tilskuer.

Aktiviteten under krigen gav sig også et synligt udtryk, der står endnu. I 1944 indviedes i Skæring feriehjemmet ”

Solbrinken

Solbrinken

”, som lige siden har været samlingspunktet for afdelingens medlemmer. Her kan børn, som ingen andre vil have – de glemte børn – få et dejligt 14 dages ferieophold gratis om sommeren i pragtfulde omgivelser. Århus-afdelingens initiativ på dette område har smittet af andre steder i landet til gavn og glæde for mange.

Men arbejdersamaritterne har været aktive på mange andre områder. Der er de såkaldte vandresenge, hvor enligstillede mødre eller familier, hvis hjem er blevet ramt af sygdom, ulykkestilfælde eller arbejdsløshed, vederlagsfrit kan låne babysenge med det nødvendige udstyr. Der har også været arrangeret hjælp til løsninger af flygtningeproblemer ude i verden.

Århus-afdelingen har holdt kurser for ungdommen og for chauffører, ligesom uddannelse af civilforsvarets medlemmer i den mest elementære førstehjælp også har påhvilet afdelingen. Derudover kommer så vagttjenesten ved store sportsbegivenheder og i det hele taget ved lejligheder, hvor mange er forsamlet.

Seks formænd

Blegdammen

Blegdammen

Igennem de 25 år har afdelingen haft seks formænd. Maskinarbejder Chr. Petersen var den første, og derefter fulgte murermester Jakob Petersen, Skæring, Tage Poulsen, Bernhard Nielsen, Johannes Rasmussen og den nuværende Sven Van, som så oplever jubilæet fra sygesengen. I de første år holdt samaritterne til på Ringkøbingvej, så flyttede man til Blegdammen, og nu har man til huse på Kystvejen 31

Hjemløse igen

Men det er kun til 1. april, siger næstformand Richard Hviid, så er vi hjemløse igen. Den ejendom, vi har lokaler i, skal rives ned, og derfor er det vor store jubilæumsønske at få tag over hovedet. Hele afdelingens beståen er afhængig af, at der er gode lokaler. Vi samler nemlig mange unge til dygtiggørelsesaftener. Det er et meget værdigfuldt arbejde, som ikke må gå i stykker på grund af lokalemangel.

Man må så håbe, at Arbejdernes Samaritter Forbund i Århus må få nye lokaler, så arbejdet under mottoet ”Hjælp os at hjælpe andre” må kunne forsætte mange år endnu. Der er stadig behov for det.

I anledning af jubilæet holdes der den 7. januar en reception kl. 14.30, og om aftenen kl. 19.30 en fest for afdelingens medlemmer i Folkets Hus.

Artiklen er fra Demokraten mandag d. 2. januar 1961 og Skrevet af B-b.

Dette indlæg blev udgivet i Historie. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.